1.2344 ESR (X40CrMoV5-1) WCLV karta charakterystyki

1.2344 ESR (X40CrMoV5-1) WCLV z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI H13

Obszary zastosowania

Stal do pracy na gorąco 1.2344 ESR dzięki przetopowi elektrożużlowemu (ESR) wykazuje lepsze właściwości. Wykonanie ESR znajduje zastosowanie, jeśli wymagana jest lepsza czystość materiału, szczególnie wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie oraz homogeniczna struktura.W porównaniu do gatunku 1.2343 ESR zawartość węgla jest wyższa, przez co materiał 1.2344 ESR jest bardziej hartowny i odporny na zużycie. Dzięki wyżarzaniu zmiękczającemu stal ta posiada dobrą wytrzymałość na rozciąganie i wiązkość.

Formy wtryskowe, narzędzia odlewnicze i tłoczne do metali lekkich.
Matryce kuźnicze, narzędzia kowalskie, noże do cięcia na gorąco, narzędzia do wyciskania na gorąco, sworznie dziurkujące, produkcja śrub, bolce, wypychacze.

Właściwości

wyżarzony zmiękczająco max. 229 HB

Spawalność: zła

Skrawalność: 5 (1 = zła – 10 = dobra)

Analiza chemiczna
1.2344 ESR
X40CrMoV5-1
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 0,35 0,8 0,25 4,8 1,2 0,85
max. 0,42 1,2 0,50 5,5 1,5 1,15
Oferta z magazynu

formatki cięte, kute, wyżarzone zmiękczająco

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

W wyniku obróbki mechanicznej piłą taśmową, struktura materiału ulega wyraźnie mniejszym niezamierzonym odkształceniom oraz hartowaniu, niż np. podczas wypalania. Formatka obrobiona piłą posiada na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania rozpuszczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl