1.8515 (31CrMo12) 25H3M karta charakterystyki

1.8515 (31CrMo12) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

BS 722M24, SS 2240, AFNOR 30CD12

Obszary zastosowania

1.8515 to stal do azotowania, która ze względu na swój skład chemiczny nadaje się do wyższego azotowania. Gatunek ten najczęściej jest wykorzystywany w branży samochodowej i maszynowej, przede wszystkim, gdy cel zastosowania wymaga powierzchni, która będzie bardzo odporna na ścieranie.

Obszary wykorzystania:
Stal 31CrMo12 znajduje zastosowanie w ogólnej budowie maszyn oraz branży samochodowej, a także technice wytłaczania.

Zastosowanie:
Zazwyczaj gatunek ten jest używany na wytłaczarki, cylindry, zębatki, ale także korbowody i inne części konstrukcyjne o dosyć dużym przekroju.

1.8515 karta charakterystyki gatunku

Właściwości
spawalność niespawalny
skrawalność dobra
wiązkość dobra
odporność na korozję niska
odporność na zużycie bardzo dobra

 

Obróbka plastyczna na gorąco: np. kucie, z reguły przeprowadza się w temp. 1100°C – 900°C.

Obróbka cieplna:

Wyżarzanie zmiękczające: Gatunek 1.8515 jest wyżarzany zmiękczany w temp. 650°C – 700°C. Później następuje powolne schładzanie. Maxymalna uzyskana twardość to wg. skali Brinella 248 HB.

Ulepszanie cieplne: następuje w temp. 870°C – 930°C, następnie jest studzony w oleju.

Odpuszczanie: Do odpuszczania konieczne są temperatury 580°C -700°C.

Azotowanie: Materiał 1.8515 jest azotowany w temp. 480°C – 570°C.

Obróbka:

azotowanie jest możliwe
obróbka skrawaniem jest możliwa

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,73
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm²)/m 0,19
Modul sprężystości podłużnej (10³ MPa) 210
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K)   42
Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 430

 

Właściwości mechaniczne: ulepszony cieplnie

Re A KV Rm
Granica plastyczności Wydłużenie przy zerwaniu Udarność z karbem Wytrzymałość na rozciąganie Twardość
min. 675 N/mm2 min. 10% min. 25 J 880-1180 N/mm2 276-339 HB
Analiza chemiczna
1.8515
25H3M
C Si Mn P S Cr Mo
min. 0,28 0,4 2,8 0,3
max. 0,35 0,4 0,7 0,025 0,035 3,3 0,5
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl