1.4828 (X15CrNiSi20-12) karta charakterystyki

1.4828 (X15CrNiSi20-12) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

H20N12S2,  AFNOR Z17CNS20-12, AISI 309mod.

Obszary zastosowania

Gatunek 1.4828 ze względu na swoją żaroodporność jest ulubioną stalą nierdzewną w zakresie budowy pieców i elementów konstrukcyjnych pracujących w wysokich temperaturach. Dzięki bardzo dobrej odporności na rozciąganie w wysokich temperaturach stal tę stosuje się w przypadkach, gdy wymagane są dobre właściwości mechaniczne.

Właściwości mechaniczne tego gatunku są porównywalne do stali 1.4841.

Użycie
Obszary wykorzystania gatunku 1.4828 to m.in. przemysł łańcuchowy, budowa maszyn, przemysł samochodowy oraz aparatura pracująca w wysokich temperaturach. Dalsze możliwości zastosowania stal H20N12S2 znajduje w produkcji sit i krat.

Właściwości
Kowność dobra
Spawalność tak
Skrawalność możliwa
Odporność na korozję niska

 

Cechy szczególne: zastosowanie w temperaturach pomiedzy 800°C a 1000°C

twardość wg. Brinella:  ≤ 223 HB

wytrzymałość na rozciąganie Rm: 550 – 750 N/mm²

Właściwości mechanicze w temperaturze pokojowej:

Re A Z KV
N/mm2 % % J
≥ 230 ≥ 30

 

Kucie: Proces kucia następuje w temp. 1150°C do 800°C z późniejszym szybkim chłodzeniem w wodzie lub na powietrzu.

Spawanie: Stal 1.4828  jest spawalna wszystkimi metodami bez konieczności jej podgrzewania lub ewentualnie lekko podgrzana. Obróbka następcza nie jest wymagana, ale wskazane jest powolne studzenie po spawaniu.

Odporność na korozję: Stal H20N12S2 wykazuje niską odporność korozyjną na gazy utleniające i zawierające siarkę, dlatego zastosowanie może nastąpić tylko do temperatury poniżej 650°C. Odporność korozyjna na gazy nawęglające i zawierające azot jest umiarkowana.

Obróbka skrawaniem: Obróbka skrawaniem powinna nastąpić w stanie wyżarzonym rozpuszczająco, cięcie należy wykonać powoli.  Ze względu na niską przewodność cieplną należy zwrócić uwagę na dostateczne schłodzenie.

Obróbka cieplna

Optymalne właściwości tego gatunku osiąga się poprzez obróbkę cieplną.

Temperatura w °C Studzenie
Obróbka cieplna
Wyżarzanie rozpuszczające (+AT) 1050 – 1150 woda, powietrze

 

Obróbka:

Obróbka plastyczna na zimno jest możliwa
Obróbka skrawaniem jest możliwa
Spęczanie na zimno jest możliwe
Kucie swobodne i matrycowe jest możliwe
Obróbka maszynowa nie jest powszechne

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm3 7,9
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,85
Przewodność cieplna w temp 20°C w W/(m K) 15
Ciepło właściwe w temp 20°C w J/(kg K) 500
Analiza chemiczna
1.4828
X15CrNiSi20-12
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 1,5 19,0 11,0
max. 0,20 2,5 2,0 0,045 0,015 21,0 13,0

 

1.4828
X15CrNiSi20-12
Al Cu N Nb Ti Pozostałe
min.
max. 0,10
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone rozpuszczająco, studzone

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl