1.0566 TSTE 355 | 1.0571 (P355QH1) | 1.8868 (P355QL1)

1.0566 TSTE 355 z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

P355NL1, ASTM A350LF2, UNI FeE355KT, JIS SLA365, JIS STK490, JIS STK500

Obszary zastosowania

Gatunek 1.0571, znany także jako 1.0566, 1.8868 oraz TSTE 355, należy do gatunku stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych i cechuje go dobra spawalność oraz mrozoodporność.
Minimalna granica plastyczności wynosi 275 – 460 MPa.
Zaleca się stosowanie TSTE 355 w przypadku elementów, u których wamagania jest udarność z karbem i odporność na starzenie. Stosowany jest głównie w kotłach parowych i konstrukcjach zbiorników ciśnieniowych.

Obszary wykorzystania:
Z uwagi na dobre właściwości mechaniczne TSTE 355 znajduje zastosowanie w budowie maszynach i urządzeń, w inżynierii mechanicznej, w chemii oraz w technologii energetycznej.

Zastosowanie:
W konstrukcjach zbiorników ciśnieniowych TSTE 355 jest używany do produkcji części do kotłów ciśnieniowych, zbiorników sprężonego gazu i zastawek.

TSTE 355 | P355NL1 karta charakterystyki gatunku

Właściwości
spawalność bardzo dobrze spawalny
skrawalność dobra
wiązkość dobra
odporność na korozję brak
magnetyczność tak

 

Spawanie: TSTE 355 można obrabiać wszystkimi znanymi metodami spawania. Jest ono możliwe zarówno przy użyciu maszyny, jak i ręcznie. Wcześniejsze podgrzanie jest zazwyczaj niepotrzebne, chyba że temperatura powietrza wynosi mniej niż 5 stopni. W takim przypadku zaleca się wcześniejsze nagrzanie stali do temperatury 150°C.

Obróbka:

obróbka na zimno jest możliwa
obróbka na gorąco jest możliwa

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,85

 

Cechy szczególne:

Przy stopniu odkształcenia wynoszącym 4,5 TSTE 355 jest odporny na kruche pękanie.

Analiza chemiczna
TSTE 355 C Si Mn P S Cr Mo Ni
min. 0,90
max. 0,18 0,50 1,65 0,025 0,020 0,30 0,10 0,50

 

TSTE 355 Al Cu N Nb Ti
min. 0,02
max.  0,55  0,015  0,05  0,05
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl