1.6981 (21CrMoNiV4-7) karta charakterystyki

1.6981 (21CrMoNiV4-7) z magazynu, cięte piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Obszary zastosowania

21CrMoNiV4-7 to stopowa, odporna na wysokie temperatury stal konstrukcyjna, mająca zastosowanie przede wszystkim w budowie turbin

Właściwości

Spawalność: 21CrMoNiV4-7 jest stalą spawalną.

Analiza chemiczna
21CrMoNiV4-7
1.6981
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 0,17 0,15 0,35 0,9 0,65 0,2 0,25
max. 0,25 0,35 0,85 0,03 0,035 1,2 0,80 0,8 0,35
Oferta z magazynu

pręty okrągłe, kute, ulepszone cieplnie

Pręty stalowe okrągłe
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl