1.6932 mod. | AISI 4330V mod. karta charakterystyki

1.6932 mod. | AISI 4330V mod. z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

Noma: w oparciu o ASTM A646/A646M-06 (2011)

Obszary zastosowania

AISI 4330V to wielofunkcyjna stal do ulepszania cieplnego, która charakteryzuje się wysoką ciągliwością i wytrzymałością i posiada doskonałe wartości udarności w temperaturze -40°C.

Właściwości te są utrzymywane na dużych wymiarach przekroju (grubościach) dzięki dodatkowi wanadu. Dlatego materiał ten jest stosowany w budowie maszyn (na części o wysokiej wytrzymałości), a także w sektorze naftowym i gazowym.

Spawalność

AISI 4330V jest bardzo trudny do spawania i dlatego nie nadaje się do konstrukcji spawanych. Jeśli nie można uniknąć spawania, zalecamy podgrzanie do temperatury 400°C i dogrzewanie do 600°C lub jeszcze lepiej, ponowne ulepszanie cieplne.

właściwości mechaniczne
do grubości 550 mm zgodnie z atestem 3.1

Twardość 270-310 HBW
0,2 %-granica plastyczności 690 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie Rm > 865 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż) min. 18 %
Praca udarnościowa (ISO-V) poprzek min. 60 J w -40°C
Analiza chemiczna
AISI 4330V C Si Mn P S Cr Mo
min. 0,28 0,80 0,90 0,35
max. 0,32 0,40 1,00 0,020 0,010 1,20 0,55

 

AISI 4330V Ni V Al Cu Ti
min. 1,80 0,06
max. 2,10 0,14 0,20
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie, wstępnie obrobione

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl