2.4856 (Alloy 625 ESR) karta charakterystyki

2.4856 (Alloy 625 ESR) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

ASTM B443, B446, UNS N06625, NACE, AFNOR NC22DNb

Obszary zastosowania

Zastosowanie:

Odporny na korozję, wysokowydajny materiał Alloy 625 ma ulepszone właściwości materiałowe dzięki procesowi przetopu elektrożużlowego (ESR).

Wykonanie ESR stosuje się, gdy wymagana jest lepsza czystość materiału, szczególnie wysoka wytrzymałość na rozciąganie i udarność.

Alloy 625 ESR wykazuje bardzo dobrą odporność na korozję oraz działanie fosforu, siarki i kwasu solnego. Materiał jest dobrze spawalny, jeśli weźmie się pod uwagę odpowiednie przygotowanie do spawania. Dodatkowa obróbka cieplna przed i po procesie spawania nie jest wymagana.

Obszary zastosowań:

2.4856 ESR (Alloy 625) jest stosowany głównie w obszarach, w których wymagana jest wyjątkowa odporność na wszelkie zjawiska korozji, w połączeniu z doskonałą wytrzymałością czasową i ekstremalnymi obciążeniami temperaturowymi. Stop niklu Alloy 625 jest także stosowany w przemyśle spożywczym i jądrowym.

Właściwości
Spawalność dobra
Skrawalność 5 (1 = zła – 10 = dobra)
Polerowalność tak
Odporność na korozję bardzo dobra
Klasa korozyjności 10 (1 = słaba – 10 = dobra)

Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej (wyżarzony rozpuszczająco / studzony):

Rp0,2 A Twardość KV
N/mm2 % HRC J
≥ 345 ≥ 25 max. 35 ≥ 100


Właściwości fizyczne

Gęstość (kg/dm3) 8,4
Przewodność cieplna w 100°C (W/m K) 12,4
Przewodność cieplna w 800°C (W / m K) 26,8
Ciepło właściwe w 100°C (J / kg K) 496
Ciepło właściwe w 800°C (J / kg K) 663
Ciepło właściwe w 1200°C (J / kg K) 705
Moduł sprężystości w 20°C (MPa) 209000
Moduł sprężystości w 800°C (MPa) 153000

 

Cechy szczególne:

  • Odporność na kwasy mineralne
  • Odporność na zmienne temperatury w ekstremalnych granicach
  • Dobre właściwości mechaniczne i technologiczne

Obróbka:

Obróbka na zimno możliwa
Spęczanie na zimno możliwe
Obróbka skrawaniem możliwa dzięki technologicznie zaprojektowanym procedurom
Kucie swobodne i matrycowe możliwe
Obróbka maszynowa niemożliwa

Obróbka cieplna

Temperatura w°C Chłodzenie
Formowanie na gorąco 1150 – 950 powietrzem, wodą
Obróbka cieplna
Wyżarzanie rozpuszczające (+ AT) 1080 – 1160 powietrzem, wodą
Analiza chemiczna
2.4856
Alloy 625
C Si Mn P S Cr Mo Ni Fe
min. 0,03 20,00 8,00
max. 0,10 0,50 0,50 0,020 0,015 23,00 12,00 58,0 5,00

 

2.4856
Alloy 625
Al Co Nb Ti
min. 3,15
max. 0,40 1,00 4,15 0,40
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl