2.4858 (Alloy 825) karta charakterystyki

2.4858 (Alloy 825) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

2.4858 / 14A0 / Alloy 825

Obszary zastosowania

Alloy 825 jest stopem niklu, żelaza i chromu, stabilizowanym tytanem z dodatkiem miedzi i molibdenu. Wyróżnia się dobrą odpornością na korozję naprężeniową, odpornością na gorące kwasy utleniające i nie utleniające.

Materiał wykazuje zadowalającą odporność na korozję wżerową i szczelinową oraz posiada dobre właściwości mechaniczne zarówno w temperaturze pokojowej jak i podwyższonej do ok. 550°C.

Alloy 825 jest często stosowany w instalacjach chemicznych jako wymiennik ciepła jak i w wydobyciu ropy naftowej i gazu.

Właściwości

Spawalność: dobra

Skrawalność: 5 (1 = zła – 10 = dobra)

Polerowalność: tak

Klasa korozyjności: 1 (0 = słaba – 5 = dobra)

Analiza chemiczna
2.4858
Alloy 825
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 19,5 2,5 38,0
max. 0,05 0,05 1,0 0,03 23,5 3,5 46,0

 

2.4858
Alloy 825
Al Cu N Nb Ti Fe
min. 1,5 0,6 22,0
max. 0,2 3,0 1,2
Oferta z magazynu

Formatki cięte piłą, kute

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl