1.2379 (X153CrMoV12) NC11LV karta charakterystyki

1.2379 (X153CrMoV12) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

NC11LV, AISI D2, UNS T30402, B.S. BD2, JIS SKD10, AFNOR Z160CDV12, SS 2210

Obszary zastosowania

Ledeburytyczna stal do pracy na zimno charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i dobrą trwałością krawędzi tnących oraz odpornością na ściskanie.

Z uwagi na dobre właściwości mechaniczne stal 1.2379 znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, ponieważ, dzięki właściwościom wtórnego hartowania, możliwe jest dodatkowe azotowanie i powlekanie powierzchni.

Zastosowanie:
Materiał wykorzystuje się do produkcji narzędzi do gięcia, form z tworzyw sztucznych przy obróbce polimerów, noży maszynowych, nożyc do cięcia na zimno, narzędzi do wytłaczania na zimno, matryc do walcowania gwintów, narzędzi do termoformowania, narzędzi do cięcia, wykrawania i frezowania. Jako stal do cięcia o wysokiej wydajności znajduje również zastosowanie w wysokowydajnych narzędziach do cięcia, jak matryce i stemple.

Właściwości
Polerowalność tak
Spawalność zła
Skrawalność zła 2 ( 1 = zła – 10 = dobra)
Klasa korozyjności 0 – 5 1 ( 0 = słaba – 5 = dobra)

 

Obróbka cieplna

Wyżarzanie zmiękczające:
Materiał 1.2379 można wyżarzać w temperaturach 830 °C – 850 °C. Następnie należy go powoli schładzać w piecu.

Wyżarzanie odprężające:
Wyżarzanie odprężające przeprowadza się w temperaturze 650 °C – 700 °C z późniejszym wychładzaniem pieca.

Hartowanie:
Stal hartowana jest w temp. 1010 °C – 1030 °C z końcowym chłodzeniem w oleju, ciepłej kąpieli, na powietrzu lub w próżni.

Odpuszczanie:
podczas odpuszczania temperatura wynosi 170 °C – 190 °C.

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,7
Modul sprężystości podłużnej (10³ MPa) 210
Przewodność cieplna w 20°C w W/(m K) 20
Ciepło właściwe w 20°C w J/(kg K) 460

 

Właściwości mechaniczne:
Wyżarzony zmiękczająco, max. 255 HB

Analiza chemiczna
1.2379
X153CrMoV12
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 1,45 0,10 0,20 11,0 0,7 0,7
max. 1,60 0,60 0,60 0,03 0,03 13,0 1,0 1,0
Oferta z magazynu

formatki kute, wyżarzone zmiękczająco
pręty kute, wyżarzone zmiękczająco

Zalety formatek ciętych piłą

W wyniku obróbki mechanicznej piłą taśmową, struktura materiału ulega wyraźnie mniejszym niezamierzonym odkształceniom oraz hartowaniu, niż np. podczas wypalania. Formatka obrobiona piłą posiada na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania rozpuszczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl