1.8928 (S690QL) karta charakterystyki

1.8928 (S690QL) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

TStE 690 V

Obszary zastosowania

S690QL to stal konstrukcyjna drobnoziarnista o wysokiej wytrzymałości. Nadaje się do konstrukcji stalowych, które narażone są na silne obciążenia.

Materiał ten służy między innymi do produkcji dźwigów i maszyn dźwigowych, a także konstrukcji ramowych ( zgodnie z amerykańską normą dla mostów w ASTM A709 podobny do gatunku HPS 100 + 100W ) oraz maszyn górniczych.

W literaturze amerykańskiej podano maksymalną temperaturę stosowania do 500 ° C.

Właściwości

Spawalność:  S690QL jest dobrze spawalny. W celu uniknięcia pęknięć na zimno, zaleca się odpowiednią obróbkę cieplną.

Analiza chemiczna
S690QL
1.8928
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min.
max. 0,20 0,80 1,70 0,02 0,01 1,50 0,70 2,00 0,12

 

S690QL
1.8928
Al Cu N Nb Ti Sonstiges
min.  0,015
max. 0,50 0,015 0,06 0,05    B<0,05 / Zr<0,15
Oferta z magazynu

blachy, walcowane, ulepszone cieplnie
formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania  zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl