1.4301 (X5CrNi18-10) 0H18N9 karta charakterystyki

1.4301 (X5CrNi18-10) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

0H18N9, AISI304, SIS2333, DUS304, Z4CN1910FF, SS2333

Obszary zastosowania

1.4301 jest gatunkiem standardowym z grupy austenitycznych stali chromowo – niklowych. Wykazuje dobrą odporność na korozję w środowisku naturalnym. Nie nadaje się do stosowania w środowisku zasolonym oraz o wysokim stężeniu chloru.

Spawany materiał 0H18N9 nie jest odporny na korozję miedzykrystaliczną. Jeśli nie można uniknąć prac spawalniczych, zaleca się zastosowanie materiału 1.4307.

Analiza chemiczna i właściwości stali 1.4301 są porównywalne z gatunkami 1.4307 oraz 1.4541.

Zaleca się użycie stali AISI 304 jeśli wymagana jest wysoka odporność na korozję, dobre właściwości obróbcze i estetyka.

Główne zastosowanie stali 1.4301:

1.4301 stosuje się w przemyśle budowlanym, samochodowym, elementach architektury, przemyśle spożywczym, chemicznym i w budowie pojemników. Gatunek ten nadaję się również do celów dekoracyjnych i wyposażenia kuchni, jak również sprzęt elektroniczny. Częste zastosowanie znajduje również w przemyśle naftowym i petrochemicznym.

Gatunek 1.4301 jest sklasyfikowany pod AISI 304.

1.4301 karta charakterystyki gatunku

Właściwości
Kowalność dobra
Spawalność znakomita
Właściwości mechaniczne średnie
Odporność na korozję dobra
Skrawalność średnia

 

Kucie: W procesie kucia następuje powolne podgrzanie do temperatur ok. 1150°C – 1180°C, aby przeprowadzić kucie w temperaturze 1180°C – 950°C. Później następuje schładzanie na powietrzu lub w wodzie. Odporność na korozję zmniejsza się na skutek zgorzeliny i barw nalotowych. Ich usuwanie odbywa się za pomocą bezchlorkowych procesów chemicznych lub mechanicznych.

Spawanie: Stal nierdzewna 1.4301 jest bardzo dobrze spawalna. Temperatura międzyściegowa nie powinna przekraczać 200°C. Po procesie spawania powinno nastąpić wyżarzanie rozpuszczające, jeśli zawartość węgla utrzymuje się na górnym poziomie.

Ciepło wprowadzone podczas spawania może wpłynąć na odporność korozyjną.

Odporność na korozję: Materiał 1.4301 jest podatny na korozję międzykrystaliczną, która jest związana z tworzeniem się węglików chromu na granicach ziaren. Dobra odporność na korozję jest zapewniona w naturalnych mediach środowiskowych.Ten gatunek nie powinien być jednak stosowany w stężeniach soli i chloru, np. w wodzie morskiej lub w basenach.

Obróbka skrawaniem: Jak wszystkie austenity, stal nierdzewna 1.4301 umacnia się podczas obróbki. W tym celu należy wybrać dużą głębokość skrawania.

Formowanie na zimno: Materiał 0H18N9 nadaje się do formowania masywnego na zimno. Wraz ze wzrostem wymagań dotyczących obróbki plastycznej na zimno zalecane są materiały o wyższej zawartości niklu. Alternatywną opcję stanowi tutaj gatunek 1.4303.

Obróbka cieplna:

Temperatura w °C Schładzanie
Obróbka plastyczna na gorąco 1200-900°C powietrze
Obróbka cieplna
wyżarzanie rozpuszczające (+AT) 1000-1100°C szybkie schładzanie na powietrzu lub w wodzie

 

Jeśli nie planuje się dalszej obróbki cieplnej, można zastosować materiał uboższy w węgiel 1.4307.

Obróbka:

Polerowanie jest możliwe
Formowanie na zimno jest możliwe
Obróbka skrawaniem jest możliwa
Spęczanie na zimno jest możliwe
Kucie swobodne i matrycowe jest możliwe

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,9
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,73
Magnetyczność Bardzo niska
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 15
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 500

 

Właściwości stali 1.4301: 

  • dobra polerowalność
  • ulepszona obróbka skrawaniem
  • Możliwość zastosowania w niskich oraz wysokich temperaturach do 550°C
  • gęstość wynosi 7,9 kg/dm³
  • W zahartowanym stanie gatunek AISI 304 jest magnetyczny. Magnesowalność rośnie wraz ze wzrostem formowania na zimno.
Analiza chemiczna
1.4301
X5CrNi18-10
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 17,5 8,0
max. 0,07  1,0 2,0 0,045 0,03 19,5 10,5 0,1

 

1.4301
X5CrNi18-10
Al Cu N Nb Ti Pozostałe
min.
max.
Oferta z magazynu

Formatki cięte piłą z kutego bloku, wyżarzone rozpuszczająco
Blachy walcowane, wyżarzone rozpuszczająco

Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl