Impressum

Impressum

Odpowiedzialność za treść stron

Special Steels Polska Sp. z o.o.
Al. prof. Adama Krzyżanowskiego 11
35-329 Rzeszów

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000358404
NIP: 8133624181
REGON: 180577346

Kapitał zakładowy: 40 000,00 PLN

Osoba kontaktowa:
– pan Michael Voss
– wspólnik zarządzający firmą

Nr Rejestru Handlowego: 8347 Sąd Rejonowy Drezno
NIP: DE 158467522
Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Drezno: 83684
Członek Stowarzyszenia Zawodowego Handel i Dystrybucja: 9749-01800