Polityka prywatności

1. Ochrona danych

Ogólne uwagi

Niniejszy dokument stanowi zarys tego, co dotyczy Państwa danych osobowych po odwiedzinach naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi mogą się Państwo osobiście identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności zamieszczonej poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie?

Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej odbywa się przez administratora strony, do którego dane kontaktowe znajdują się w Impressum.

W jaki sposób zbieramy dane?

Państwa dane zbierane są w dwojaki sposób. Po pierwsze – sami Państwo je podają, np. wypełniając formularz kontaktowy.

Inne dane pobierane są automatycznie w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej przez nasz system IT. Są to przede wszystkim techniczne dane (np. przeglądarka internetowa, system firmy lub godzina odwiedzin). Zbieranie tych danych osobowych następują automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zbieramy w celu zagwarantowania bezbłędnego sporządzenia strony internetowej. Inne moją służyć analizie zachowań użytkowników.

Jakie prawa mają Państwo względem danych ?

W każdej chwili mają Państwa prawo do nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy oraz celu zapisanych danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo żądać korekty, zablokowania lub usunięcia Państwa danych osobowych. W tej kwestii, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą się Państwo zawsze zwrócić pod adres podany w Impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zażalenia do odpowiedniego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

W przypadku odwiedzin naszej strony, Państwa zachowanie w sieci może być analizowane statystycznie. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą Cookies i tzw. programów analizujących. Analiza Państwa zachowań w sieci następuje z reguły anonimowo; nie mogą jej Państwo śledzić. Mogą Państwo natomiast sprzeciwić się tej analizie lub ją uniemożliwić poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w niniejszej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy danej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są w sposób poufny.

Podczas korzystania z danej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy oraz do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona także, w jaki sposób oraz w jakim celu tak się dzieje.

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

Michael Voß
Stahlhandel Gröditz GmbH
Am Güterbahnhof 6-8
01609 Gröditz

Telefon: +49 35263 6650
E-Mail: info@stahlportal.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak np: nazwiska, adresy e-mail, itp.)

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych osobowych jest możliwa wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo odwołać istniejącą zgodę. W tym celu wystarczy jedynie przesłać nieformalną wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail. Zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych, które nastąpiło przed odwołaniem zgody na nie, pozostaje bez zmian.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest krajowy urzędnik ds. ochrony danych osobowych Lista urzędników oraz dane kontaktowe do nich znajdują się w następującym linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Mają Państwo prawo do otrzymania lub przekazania osobom trzecim danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, w standardowym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego. W razie potrzeby bezpośredniego transferu danych do innego odpowiedzialnego podmiotu, zostanie on wykonany jeśli pozwolą na to możliwości techniczne.

Szyfrowanie SSL lub TSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania ofertowe, jakie Państwo przesyłacie za pośrednictwem naszej strony internetowej, wykorzystujemy szyfrowanie SSL lub TSL. Zaszyfrowane połączenie mogą Państwo rozpoznać po zmianie linii adresu przeglądarki z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

W momencie gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane które Państwo do nas przesyłają nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych, w każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich danych oraz informacji o ich pochodzeniu, odbiorcy, oraz celu ich przetwarzania, a także w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie korzystając z adresu podanego w stopce strony w zakładce Impressum.

Brak zgody na maile reklamowe

Niniejszym zakazuje się wykorzystania danych kontaktowych podanych w Impressum do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy strony internetowej zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania niechcianych informacji reklamowych, typu spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są archiwizowane na Państwa komputerze i zapisują się w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.

Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby byli Państwo poinformowani o ustawieniach plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, wyklucza i zarazem aktywuje automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie tej witryny./p>

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać (np. Funkcja koszyka na zakupy) są zapisywane na podstawie Art. 6 akapit 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Operator danego serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W przypadku zapisywania innych plików cookie (takich jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca danej strony automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są nimi:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Nie ma możliwości połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 akapit 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytania ofertowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza, w tym podane w nim dane kontaktowe, zostaną zapisane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Podane dane nie zostaną udostępnione dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (Art. 6 akapit 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) Zgodę tę mogą Państwo w każdym momencie odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych, które nastąpiło przed odwołaniem zgody na nie, pozostaje bez zmian.

Dane , jakie Państwo podają w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy nie poproszą nas Państwo o ich usunięcie, nie cofną zgody na ch zapisanie lub przedawni się cel przechowywania danych (np. po opracowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Media społecznościowe

Wtyczki do Facebooka (przycisk Like & Share)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub „Like-Button” („Like”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Istnieje możliwość połączenia Państwa profilu na Facebooku z zawartością naszych stron internetowych po zalogowaniu na Państwa konto i po kliknięciu na „Like Button”. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron internetowych nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności Facebooka na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook kojarzył Państwa wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika Facebooka, należy wylogować się z konta użytkownika Facebooka.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zbieranie i udostępnianie informacji: przy użyciu przycisku Google +, mogą Państwo publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google + zapewni Państwu i innym użytkownikom spersonalizowaną treść od Google i naszych partnerów. Google przechowuje obie informacje, które Państwo otrzymali + 1-ki za treść i informacje o stronie, którą Państwo oglądali po kliknięciu +1. Państwa + 1-ki mogą pojawiać się obok Państwa nazwy profilu i zdjęcia w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub w Państwa profilu Google, a także w innych witrynach i reklamach w internecie.

Google rejestruje informacje o Państwa aktywności + 1, aby ulepszyć swoje usługi. Aby użyć przycisku Google +, potrzebny jest globalnie widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, która była używana podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być wyświetlana użytkownikom znającym Państwa adres e-mail lub posiadającym inne informacje umożliwiające identyfikację. Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz zastosowań wymienionych powyżej, podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników + 1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub witryny stowarzyszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Analityka Google

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Gromadzenie plików Cookie Google-Analytics odbywa się na podstawie Art. 6 akapit 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno sswoją ofertę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie została aktywowana funkcja anonimizacji IP. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych partnerów Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać wysłany na serwer Google do USA i dopiero tam skrócony. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że postępując tak, mogą Państwo stracić możliwość pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie służący do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych dotyczących przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, proszę zapoznać się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych osobowych

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „demograficznych cech” Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień na swoim koncie Google lub ogólnie sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdSense

Ta strona internetowa używa Google AdSense, usługi do integracji reklam Google Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje tak zwane Web Beacons (przezroczyste grafiki). Te sygnalizatory sieci mogą służyć do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory sieci Web Beacons na temat korzystania z niniejszej witryny (w tym adres IP) i dostarczania formatów reklamowych są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Te informacje mogą być udostępniane przez Google partnerom Google. Jednak Google nie połączy Państwa adresu IP z innymi zapisanymi danymi.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na Art. 6 akapit 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, w celu optymalizacji zarówno oferty internetowej, jak i reklamy.

Mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookie, ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.

Remarketing Google Analytics

Nasze witryny wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie docelowych grup reklamowych sporządzonych przez Remarketing Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick między różnymi urządzeniami. W ten sposób spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane w oparciu o poprzednie zachowanie w sieci na jedym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być wyświetlane na drugim (np. na tablecie lub komputerze).

Jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę, Google połączy w tym celu Państwa historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą pojawiać się na każdym urządzeniu, na które logują się Państwo przy użyciu swojego konta Google. Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics sporządza uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, którzy są tymczasowo powiązani z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowania i utworzenia grup odbiorców dla promocji na różnych urządzeniach. Można na stałe zrezygnować z remarketingu/targetingu wyłączając spersonalizowane reklamy na Państwa koncie Google; w tym celu należy skorzystać z poniższego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Połączenie danych zebranych na Państwa koncie Google opiera się wyłącznie na podstawie zgody, którą mogą Państwo wyrazić lub odwołać w Google (Art. 6 akapit 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W przypadku operacji zbierania danych, które nie są połączone na Państwa koncie (na przykład, ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub nie wyrażają zgody na ich scalenie), gromadzenie danych jest oparte na podstawie Art. 6 akapit 1 Ógólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Uzasadnione zainteresowanie wynika z faktu, że operator strony jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Więcej informacji i przepisy o ochronie danych znajdą Państwo w Polityce Prywatności Google na stronie:https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google zostaje ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google oraz operator tej strony może rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być monitorowane za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords.. Informacje zebrane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiaduja się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na jedną ze stron tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, można z niego zrezygnować, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie będą Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików cookie konwersji” opiera się na podstawie Art. 6 akapit 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, w celu zoptymalizowania zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji o Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i zezwalać na nie tylko w pojedynczych przypadkach, akceptować w niektórych przypadkach lub ogólnie wyłączyć oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie tej witryny.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Odwiedzając jedną z naszych witryn wyposażonych wtyczką YouTube, zostaną Państwo połączeni z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma wtedy informację, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli zalogują się Państwo na swoje konto YouTube, pozwoli to YouTube powiązać Państwa zachowanie związane z przeglądaniem stron bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 akapit 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych Web Fonts dostarczanych przez Google w celu ujednolicenia czcionek. Po wywołaniu strony, przeglądarka ładuje wymagane Web Fonts w pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Aby to zrobić, przeglądarka, której Państwo używacie, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że nasza strona internetowana była przeglądana za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 akapit 1 lit.f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, Państwa komputer użyje domyślnej czcionki.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, Państwa komputer użyje domyślnej czcionki.https://developers.google.com/fonts/faq Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google:https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby skorzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Uslugodawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 akapit 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.