1.0570 / S355J2G3/ St 52-3N karta charakterystyki

1.0570 / S355J2G3/ St 52-3N z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

18G2ACu

Obszary zastosowania

1.0570 jest niestopową stalą konstrukcyjną, u której próby udarności z karbem należy również przeprowadzić w temperaturze -20 ° C, z docelowymi wartościami 27 J w przypadku prób wzdłużnych i 15 J dla prób w kierunku poprzecznym. Grubość danego przekroju wynosi od 250 do 500 mm.

Standaryzacja różnicuje również stopnie grubości ścianek poniżej 100 mm; 100 – 250 mm, a następnie do 500 mm grubości ścianki – wartości właściwości mechanicznych.

1.0570 jest również znany pod starą klasyfikacją St52-3 oraz porównywalny w amerykańskim obszarze językowym do AISI 1024 (ASTM A29).

Zastosowanie:

Główne obszary zastosowania tej stali konstrukcyjnej to m.in. budowa maszyn i urządzeń. Interesujące jest jego ogólne zastosowanie do wszelkiego rodzaju komponentów, np. skrzynie biegów, tuleje w przemyśle stoczniowym, popychacze, korpusy rolkowe.

Właściwości
spawalność dobra
skrawalność 8 (1 = zła – 10 = dobra)

 

Spawanie:
Stal 1.0570 można spawać wszystkimi powszechnie stosowanymi metodami. Po spawaniu zaleca się odprężanie w temperaturze 550–580°C.

Obróbka skrawaniem:
Obróbkę o dużym zakresie skrawania można przeprowadzić bez ograniczeń w stanie dostawy.

Obróbka cieplna:
Obróbka cieplna (normalizacja) stali S355J2G3 odbywa się przez normalne wyżarzanie w zakresie 890–950°C z chłodzeniem w nieruchomym powietrzu.

Temperatura in °C Chłodzenie
Formowanie na gorąco 1.050 – 850 powietrze

 

Obróbka:

Formowanie na zimno możliwe
Obróbka skrawaniem możliwa
Kucie swobodne i matrycowe możliwe
Obróbka maszynowa niemożliwa

 

Cechy szczególne:

  • Najlepiej stosować w zakresie temperatur od 300 ° C do -10 ° C
  • Magnetyczny

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,85
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,15 – 0,17
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 54
Przewodność cieplna w temp. 500°C w W/(m K) 33,4
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 461
Moduł sprężystości podłużnej w 20°C (GPa) 210
Analiza chemiczna
1.0570
S355J2G3
C Si Mn P S Cr Mo Ni Al
min. 0,020
max. 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,30 0,08 0,30
Oferta z magazynu

Formatki cięte piłą z kutego bloku, normalizowane

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl