1.2312 (40CrMnMoS8-6) ulepszony cieplnie 280 - 325 HB karta charakterystyki

1.2312 (40CrMnMoS8-6) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI P20 + S

Obszary zastosowania

Gatunek 1.2312 to standardowa stal na formy do tworzyw sztucznych do przekrojów ok. 400 mm i na formy odlewnicze średnich wymiarów. Dobra skrawalność i obrabialność jest możliwa również w stanie ulepszonym cieplnie dzięki dodatkowi siarki.

Ta kuta i ulepszona cieplnie stal narzędziowa charekteryzuje się dobrą statecznością kształtu. Ze względu na dobrą ulepszalność na wskroś ta stal do pracy na zimno wykazuje proporcjonalną wytrzymałość.

Zakres zastosowania:
Stal 1.2312 stosuje się na ramy form, urządzenia IHU, w budowie maszyn i na części konstrukcyjne. Niezawodną stalą jest gatunek 1.2312 w przemyśle tworzyw sztucznych, w kontakcie z duroplastami i termoplastami. W przypadku wysokich wymagań dotyczących skrzywienia hartowniczego, ta bogata w siarkę stal do pracy na zimno znajduje zastosowanie również na duże formy wtryskowe.

Właściwości
Spawalność zła
Skrawalność średnia -> 5 (1 = zła – 10 = dobra)
Polerowaność tylko warunkowo
Podatność na wżery tylko warunkowo

 

Gatunek 1.2312 charakteryzuje się dobrym zachowywaniem wymiarów oraz dobrą wytrzymałością, jest odporny na zużycie po azotowaniu i ma jednolitą twardość dla dużych przekrojów.

Możliwości obróbki:

Wyżarzanie zmiękczające:
Gatunek 1.2312 powinno się wyżarzać w temperaturze 710°C – 740°C. Po tym procesie należy go studzić powoli w piecu.

Odprężanie:
Odprężenie jest możliwe w temperaturach 650°C – 680°C, z następującym studzeniem w piecu. Odprężanie zaleca się w przypadku skomplikowanych półwyrobów i długiej obróbki skrawaniem.

Hartowanie:
Hartowanie następuje w temperaturach 840°C – 870°C, następnie stal 1.2312 jest chłodzona w oleju, kąpieli gorącej lub na powietrzu. Po tym może nastąpić proces odpuszczania, przez co redukują się zbędne napięcia wewnątrz obrabianej części.

Erodowanie:
W zahartowanym i odpuszczonym stanie, gatunek 1.2312 może być erodowany. Po tym następuje odprężanie w temperaturze 550°C.

Obróbka plastyczna na gorąco:
Obróbka plastyczna na gorąco następuje w temperaturach 1050°C – 850°C z powolnym studzeniem.

Kucie:
W procesie kucia powszechna jest temperatura ok. 1050°C – 850°C.

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,85
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,19
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 34,5
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 460

 

Właściwości mechaniczne:
ulepszony cieplnie 280 – 325 HB

Analiza chemiczna
1.2312
40CrMnMoS8-6
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 0,35 1,40 0,05 1,40 0,15
max. 0,45 1,60 0,10 2,00 0,25

 

1.2312
40CrMnMoS8-6
Al Cu N Nb Ti Pozostałe
min.
max.
Oferta z magazynu

Formatki cięte piłą z kutego bloku, ulepszone cieplnie

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

W wyniku obróbki mechanicznej piłą taśmową, struktura materiału ulega wyraźnie mniejszym niezamierzonym odkształceniom oraz hartowaniu, niż np. podczas wypalania. Formatka obrobiona piłą posiada na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania rozpuszczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl