1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) wyżarzony rozpuszczająco i studzony karta charakterystyki

1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

H17N13M2T, H18N10MT, AFNOR Z6CNDT17-12, AISI 316 Ti, SS2242

Obszary zastosowania

1.4571 to nierdzewna austenityczna stal chromowo-niklowo-molibdenowa stabilizowana tytanem. Jeśli wymagana jest wytrzymałość w wysokich temperaturach, może stanowić alternatywę dla stali 1.4404.

Stal cechuje dobra odporność na korozję w większości wód naturalnych (miejskich i przemysłowych) pod warunkiem, że stężenie kwasów chlorowych i solnych nie jest zbyt wysokie.

Ma lepszą odporność na korozję międzykrystaliczą niż stale niestabilizowane tytanem, ponieważ dodatek tytanu zapobiega wytrącaniu się węglików chromu w granicach ziaren.

Po spawaniu obróbka cieplna ze względu na niską zawartość węgla nie jest wymagana.

1.4571 jest sklasyfikowany jako stal AISI 316Ti.

Zastosowanie:

Gatunek 1.4571 wykorzystuje się do budowy aparatury i statków, w przemyśle budowlanym, chemicznym, w budowie maszyn, w przemyśle samochodowym, medycznym i farmaceutycznym.

W przemyśle spożywczym stal 1.4571 jest również wykorzystywana do transportu i przechowywania żywności.

Karta charakterystyki gatunku 1.4571

Właściwości
Spawalność znakomita
Skrawalność średnia 4 ( 1 = zła  – 10 = dobra)
Polerowalność niemożliwa
Odporność na korozję dobra
Klasa korozyjności 4 ( 0 = słaba – 5 = dobra )
Magnetyczność niska

 

Kucie: początkowo podgrzewa sie do temperatury w granicach 1.150°C i 1.180°C. Następnie materiał może być kuty w temp. 1.180°C i 950°C. W dalszej kolejności stal ochładza się w wodzie.

Spawanie: 1.4571 może być spawana wszystkimi znanymi metodami. Nie jest wymagany do tego dodatek spawalniczy, a po spawaniu nie jest potrzebna obróbka cieplna. Temperatura ok. 200°C nie powinna przekraczać temperatury międzyściegowej.

Odporność na korozję: w warunkach od niskiego do średniego stężenia chlorków, soli, kwasu solnego oraz kwasów organicznych stal 1.4571 wykazuje dobrą odporność na korozję. Także po spawaniu stal jest odporna na korozję międzykrystaliczną.

Obróbka skrawaniem: Zużycie narzędzi podczas obróbki skrawaniem wzrasta poprzez dodatek tytanu.

Wytrzymałość na rozciąganie w stanie wyżarzonym rozpuszczająco wynosi zgodnie z normą 500 – 700 N/mm².

Obróbka cieplna

Temperatura w°C Studzenie
Obróbka na gorąco 1200 – 900 Powietrze
Obróbka cieplna
Wyżarzanie zmiękczające  (+AT) 1020 – 1120 Woda, powietrze


Obróbka:

Obróbka na zimno możliwa
Obróbka skrawaniem możliwa
Spęczanie na zimno możliwe
Kucie swobodne i matrycowe możliwe
Polerowalność niemożliwa


Cechy szczególne:

  • nadający sie do użytku do 550°C
  • odpowiedni do niskich temperatur
  • właściwości magnetyczne μr ≤ 1,3
  • bardzo dobrze spawalny

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 8,0
Opór elektryczny w 20°C w (Ω mm2)/m 0,75
Przewodność cieplna w 20°C w W/(m K) 15
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 500

 

Analiza chemiczna
1.4571
X6CrNiMoTi17-12-2
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 16,5 2,0 10,5
max. 0,08 1 2 0,045 0,03 18,5 2,5 13,5

 

1.4571
X6CrNiMoTi17-12-2
Al Cu N Nb Ti Sonstiges
min. 5xC
max. 0,70
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone rozpuszczająco i ostudzone

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl