1.2738 (40CrMnNiMo8-6-4) karta charakterystyki

1.2738 (40CrMnNiMo8-6-4) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI P20 + NI

Obszary zastosowania

Stal 1.2738 jest stopową, ulepszaną cieplnie stalą narzędziową, charakteryzującą się wysoką ulepszalnością na wskroś porzez większe przekroje grubości ścianki (ponad 400mm) i dobrą hartownością do ponad 52 HRC. Niewielka ilość dodatków stopowych molibdenu oraz niklu zwiększa odporność na odpuszczanie i łagodzi podatność na kruchość odpuszczania.

Materiał 1.2738 może być polerowany powierzchniowo, ale nie nadaje się do spawania.

Zakres zastosowania:
Gatunek 1.2738 stosuje się na komponenty do tworzenia form z tworzyw sztucznych, ja także w branży zaopatrzenia przemysłu motoryzacyjnego oraz w budowie maszyn. Materiał 1.2738 jest stosowany do dużych form i odlewów cynkowych. Może być również wykorzystany jako dalszy rozwój i udoskonalenie materiału 1.2311 (40CrMnMo7) poprzez uzupełnienie o dodatki stopowe i odpowiednią obróbkę cieplną jako podstawę mechanicznej obróbki finalnej.

Właściwości

Twardość wg. Brinell-a:
300-370 HBW (Rm ok. 1000-1220 MPa)

Wyżarzanie zmiękczające:
Stal 1.2738 jest wyżarzana zmiękczająco w temperaturze 710°C – 740°C. Następnie jest powoli schładzana w piecu. Maksymalna osiągnięta twardość wyżarzania wynosi 235 HB (21,7 HRC / 247HV).

Hartowanie:
Proces utwardzania odbywa się w temperaturze 840°C – 870°C w oleju lub polimerze.

Odpuszczanie:
Materiał 1.2738 jest odpuszczany w temperaturze 500°C – 650°C z późniejszym chłodzeniem na powietrzu (patrz diagram odpuszczania).

Odprężanie:
Ze względu na zmiany stanu naprężenia własnego powstałe w wyniku obróbki mechanicznej zaleca się zmniejszenie naprężeń w zakresie temperatur 500-550°C.

Cechy szczególne:

  • Bardzo wysoka ulepszalność na wskroś (nawet w dużych zakresach grubości ścianek)
  • Dobre właściwości obróbki skrawniem z odpowiednim do ziarna, polerowalnym wykończeniem powierzchni

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,85
Przewodność cieplna w 20°C w W/(m K) 34,5
Przewodność cieplna w 700°C w W/(m K) 32,0
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 500
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (10⁻⁶ m/(m K) 11,1 (20°C – 100°C)
13,8 (20°C – 400°C)
14,9 (20°C – 700°C)
Analiza chemiczna
1.2738
40CrMnNiMo8-6-4
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 0,35 0,20 1,30 1,80 0,15 0,90
max. 0,45 0,40 1,60 2,10 0,25 1,20
Oferta z magazynu

formatki cięte, kute, ulepszone cieplnie

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

W wyniku obróbki mechanicznej piłą taśmową, struktura materiału ulega wyraźnie mniejszym niezamierzonym odkształceniom oraz hartowaniu, niż np. podczas wypalania. Formatka obrobiona piłą posiada na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania rozpuszczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl