15-5 PH | 1.4545 karta charakterystyki

15-5 PH | 1.4545 z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI XM-12, ASTM A564-89 15-5PH, UNS S15500

Obszary zastosowania

Stop stali 15-5 PH charakteryzuje się wysoką granicą plastyczności i twardością, umiarkowaną odpornością na korozję i wysoką odpornością na zużycie. 15-5 PH zalicza się do najważniejszych stali utwardzalnych na etapach starzenia. Jest analitycznie porównywalny z gatunkami 1.4548 i 1.4542 i został opracowany po 17-4 PH w celu uzyskania lepszej wytrzymałości materiału przy mniejszej zależności grubości ścianki od właściwości mechanicznych.

Magazynowanie w stanie H1100 oraz H1150 umożliwia stosowanie tej stali w niskich temperaturach. Doskonała udarność występuje również w temperaturach poniżej zera.

Ze względu na odporność na korozję i dobre właściwości mechaniczne stal 15-5 PH nadaje się do stosowania w środowisku morskim.

15-5 PH jest podatny na korozję szczelinową w stojącej wodzie morskiej, ale niewrażliwy na korozję międzykrystaliczną.

Obszary zastosowania:
15-5 PH stosuje się w budowie urządzeń i maszyn, w przemyśle chemicznym, papierniczym i drzewnym. Dalsze obszary zastosowania to technika medyczna, przemysł naftowy, stoczniowy, offshore, przemysł lotniczy i astronautyczny, sport i rozrywka.

Stal 1.4545 stosuje się wtedy, gdy właściwości mechaniczne i odporność na korozję stali martenzytycznych są niewystarczające.

15-5 PH jest dostępny w stanie H1100 oraz H1150:

H1100: wytrzymałość na rozciąganie Rm: 965 – 1160 N/mm²; Rp0,2 min. 795 N/mm²; A4 min. 14% próba wzdłużna; Z min. 45% próba wzdłużna; Kv w -30°C min. 34 J

H1150: wytrzymałość na rozciąganie Rm: min. 930 N/mm²; Rp0,2 min. 725 N/mm²; A4 min. 16% próba wzdłużna; Z min. 50% próba wzdłużna; Kv w -30°C min. 41 J

Właściwości
Kowalność dobra
Spawalność dobra
Polerowalność tak
Odporność na korozję dobra
Klasa korozyjności 0 – 5 3 (0 = słaba – 5 = dobra)
Skrawalność 3 (1 = zła – 10 = dobra)
Właściwości mechaniczne znakomite

Szczególne właściwości gatunku 15-5 PH to odporność właściwości mechanicznych w środowiskach o niskim zakresie temperatur aż do podwyższonych temperatur 300°C.

Kucie: Material 15-5 PH jest kuty w temperaturach w zakresie 1180°C to 950°C. Schładzanie do temperatury pokojowej następuje na powietrzu, aby zapewnić rozdrobnienie ziarna.

Spawanie: Przed spawaniem należy zwrócić uwagę na stan materiału pierwotnego, żeby zapewnić optymalne warunki spawania. Zawartość miedzi w stabilnej postaci sprawia, że materiał nie pęka na gorąco. Powstawanie karbów może wynikać z podcięć lub wad spawalniczych, których należy unikać. Po procesie spawania, w krótkim czasie materiał należy poddać wyżarzaniu rozpuszczającemu, a nastepnie starzeniu, aby zapobiec pękaniu naprężeniowemu.
Jeśli kolejno nie zostanie przeprowadzona obróbka cieplna, wartości mechaniczno-technologiczne w spoinie oraz w strefie wpływu ciepła mogą znacząco różnić się od materiału pierwotnego.

Odporność na korozję: Stal 15-5 PH jest odpowiednia do stosowania w środowisku morskim, jeśli właściwości mechaniczne oraz odporność na korozję stali martenzytycznych nie są wystarczające.
Cechą charakterystyczna tego materiału jest połączenie bardzo dobrych właściwości mechanicznych oraz odporności na korozję. W stojącej wodzie morskiej gatunek 15-5 PH jest podatny na korozję szczelinową. Niezbędna jest do tego dodatkowa ochrona.

Obróbka skrawaniem: Obróbka skrawaniem gatunku 1.4545 jest możliwa w stanie utwardzonym i wyżarzonym rozpuszczająco. Skrawalność zależy od twardości materiału w danym stanie obróbki.

Obróbka cieplna:

Wyżarzanie rozpuszczające odbywa się w temperaturach między 1025°C a 1050°C z szybkim chłodzeniem za pomocą wody, oleju lub powietrza. Użycie odpowiedniego środka chłodzącego jest zależne od przekroju elementu.

Jeśli materiał jest zdolny schłodzić się do temperatury pokojowej, możliwa jest całkowita przemiana z austenitu w martenzyt.

Obróbka:

Polerowalność możliwa
Formowanie na zimno niemożliwe
Obróbka skrawaniem możliwe tylko warunkowo
Spęczanie na zimno niemożliwe
Kucie swobodne i matrycowe możliwe

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,80
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,71
Magnetyczność obecna
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 16
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 500
Analiza chemiczna
15-5 PH C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 14,0 3,50
max. 0,07 0,7 1,0 0,030 0,015 15,5 0,50 5,50

 

15-5 PH Al Cu N Nb Ti Pozostałe
min. 2,50 5xC
max. 4,50 0,45
Oferta z magazynu

Formatki cięte piłą z kutego bloku, wyżarzone rozpuszczająco, starzone, wstępnie obrobione mechanicznie

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl