1.4501 (X2CrNiMoCuWN25-7-4) karta charakterystyki

1.4501 (X2CrNiMoCuWN25-7-4) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

UNS S32760, A182 / F55

Obszary zastosowania

1.4501 to nierdzewna, austenityczno-ferrytyczna, wysokostopowa i niskowęglowa, chromowo-niklowo-molibdenowo-wolframowa [Super-Duplex] stal, która w dużej mierze jest odporna na korozję w środowiskach chlorkowych i może być stosowana w obszarach, gdzie tradycyjne stale Duplex nie są wystarczające. Poprzez wysoką zawartość chromu i molibdenu w połączeniu z wolframem wartości PREN wynoszą od 40 do >46 J przy zachowaniu dobrych właściwości udarnościowych w 40°C i odporności na zużycie. Stal 1.4501 jest odporna na wodę morską, posiada wysoką odporność w obszarze korozji zarówno wżerowej jak i szczelinowej i można ją stosować w kwasach siarkowych.

1.4501 jest sklasyfikowana wg normy ASTM jako AISI F55.

Obszary zastosowania:

Główne obszary zastosowania tej stali nierdzewnej to m.in przemysł chemiczny i petrochemiczny. Stal 1.4501 ma możliwosci zastosowania w odsalaniu wody morskiej czy wody brachicznej (H₂S), w technikach przemysłu spożywczego i przemyśle okrętowym.

Właściwości
Spawalność dobra
Skrawalność 3 (1 = zła – 10 = dobra)
Polerowalność tak
Klasa korozyjności 5   (0 = słaba – 5 = dobra)

 

Spawanie: Gatunek 1.4501 jest spawalny wszystkimi metodami (TIG, MAG, spawanie łukowe, spawanie łukiem krytym). Wyjątek stanowi spawanie gazowe! Pojawia się wtedy ryzyko wydzielenia międzymetalicznych związków. Do spawania należy użyć dodatków spawalniczych, przede wszystkim elektrod tego samego gatunku, ponieważ te posiadają podwyższone właściwości wydłużania w wysokich temperaturach. Poza tym należy liczyć się ze zmianami właściwości korozyjnych w obszarze spoiny (strefa wpływu ciepła).

Kucie: Przed procesem kucia należy podgrzać stal do temperatury 1150°C -1180°C. Proces kucia następuje przy 1200°C i 1000°C z następującym schładzaniem na powietrzu. Niezbędne kroki w kierunku dodatkowej obróbki powierzchni w przypadku stali nierdzewnych i kwasoodpornych obowiązują także dla gatunku 1.4501. Poprzez homogenizowanie w procesie odkształcenia miejscowe słabe punkty dodatków stopowych zostają wyrównane poprzez tworzywo lane i tym samym wykluczone.

Obróbka skrawaniem: Obróbkę skrawaniem należy przeprowadzić w stanie wyżarzonym rozpuszczająco, powoli (20-40 [m/min], niewielkim posuwem. Ze względu na niską przewodność cieplną (warunkowaną wysoką zawartością dodatków stopowych) należy zwrócić uwagę na odpowiednie chłodzenie i wynikającą z tego trwałość narzędzia.

Odporność na korozję: Gatunek 1.4501 charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję. Zastosowanie w środowiskach, które powodują korozję wżerową i naprężeniową jest możliwe, ponieważ w szczególności dodatek wolframu podwyższa odporność na korozję wżerową! Wartości PREN (suma chromu) mogą wynosić zgodnie z analizą chemiczną > 40.

Polerowalność: Ze względu na dwufazową strukturę ferrytyczno- austenityczną, wzór charakterystyczny dla tego gatunku, powstały po polerowaniu został odmiennie ukształtowany.

Obróbka cieplna:

Obróbka cieplna gatunku 1.4501 następuje poprzez wyżarzanie rozpuszczające w temperaturach 1040-1120°C z dosyć szybkim studzeniem w wodzie i jest zalecana również po spawaniu większych przekrojów.

 

 Temperatura Studzenie
Obróbka plastyczna na gorąco 1.200°C – 1100°C powietrze
Obróbka cieplna
Wyżarzanie rozpuszczające (+AT) 1040°C – 1140°C woda
(szybkie studzenie)

 

Obróbka:

Obróbka plastyczna na zimno jest możliwa
Spęczanie na zimno nie jest powszechne
Kucie swobodne i matrycowe jest możliwe
Obróbka skrawaniem częściowo możliwa
Obróbka maszynowa nie

 

Cechy szczególne:

  • nadaje się do stosowania w temperaturach od -45°C do 310°C
  • magnesowalny

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm3 7,8
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,8
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 15
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 480-500

 

Analiza chemiczna
1.4501 C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 24,0 3,00 6,00
max. 0,030 1,00 1,00 0,035 0,01 26,0 4,00 8,00

 

1.4501 Al Cu N Nb Ti W
min. 0,50 0,20 0,50
max. 1,00 0,30 1,00
Oferta z magazynu

Formatki cięte piłą, kute, wyżarzone rozpuszczająco, studzone

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl