17-4 PH karta charakterystyki

17-4 PH (X5CrNiCuNb16-4) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI 630, ASTM A564-89 17-4PH, JIS SCS24 / SUS630, AFNOR Z7CNU15-05 / Z7CNU17-04

Obszary zastosowania

Stal nierdzewna 17-4 PH charakteryzuje się wysoką granicą plastyczności, dobrą odpornością na korozję i wysoką odpornością na ścieranie. 17-4 PH jest jedną z najważniejszych stali, które mogą być hartowane. Stal jest analitycznie taka sama jak materiał 1.4548 oraz 1.4542.

Stosowanie stali w niskich temperaturach jest możliwe w kondycjach H1150 oraz H1025. Doskonała udarność nawet w temperaturach poniżej zera.

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne oraz odporność na korozję, materiał znajduje zastosowanie w środowisku morskim, jednak jest podatny na korozję szczelinową w stojącej wodzie morskiej.

Stal występuje także pod klasyfikacją AISI 630.

Materiał 17-4PH jest stosowany w przemyśle chemicznym, drzewnym, offshore, przemyśle stoczniowym, maszynowym, naftowym, papierniczym, w branży sportowej, a w postaci przetopionej (ESR) także w przemyśle kosmicznym i powietrznym.

Stal 17-4PH stosuje się, jeśli właściwości mechaniczne i odporność na korozję stali martenzytycznych są niewystarczające.

17-4PH karta charakterystyki gatunku

Właściwości
Kowalność dobra
Spawalność dobra
Mechaniczne właściwości znakomite
Odporność na korozję dobra
Skrawalność zła do średniej

 

Jedną ze specjalnych właściwości materiału 17-4 PH jest możliwość zastosowania w niskich temperaturach i w temp. do ok. 315°C.

Kucie: Kucie materiału odbywa się w temperaturach między od 1180 ° C do 950 ° C. Aby zapewnić rozdrobnienie ziarna, materiał chłodzi się powietrzem do temperatury pokojowej.

Spawanie: Przed spawaniem materiału 17-4 PH należy zwrócić uwagę na stan materiału podstawowego. W stabilnej formie miedź jest obecna w materiale. Nie sprzyja to pękaniu na gorąco.

Do spawania wymagane są optymalne warunki. Podcięcia lub wady spawalnicze mogą doprowadzić do powstawania karbu, w związku z czym należy tego unikać. Aby zapobiec powstawaniu pęknięć naprężeniowych, materiał musi być krótkim czasie ponownie poddany wyżarzaniu, a następnie starzeniu.

Jeśli stal nie zostanie poddana obróbce cieplnej, wartości mechaniczno-technologiczne w spoinie spawalniczej i strefie wpływu ciepła na materiał pierwotny mogą być bardzo różne.

Odporność na korozję: gdy właściwości mechaniczne i odporność na korozję stali martenzytycznych są niewystarczające, materiał 17-4 PH nadaje się do zastosowania w środowisku morskim. Stal łączy bardzo dobre właściwości mechaniczne i odporność na korozję.

W stojącej wodzie morskiej 17-4 PH jest podatny na korozję szczelinową. Wymaga to dodatkowego zabezpieczenia.

Obróbka: 17-4 PH jest obrabialny skrawaniem w stanie utwardzonym i wyżarzonym rozpuszczająco. W zależności od twardości skrawalność jest różna w danym stanie obróbki.

Obróbka cieplna

W przedziale temperatur 1020°C a 1050°C materiał 17-4 PH jest wyżarzony rozpuszczająco. Następnie materiał jest szybko schładzany – wodą, olejem lub powietrzem – zależy to od przekroju materiału.

Aby zapewnić całkowitą przemianę z austenitu w martenzyt, materiał musi mieć zdolność schładzania do temperatury pokojowej.

Obróbka:

Polerowalność możliwa
Obróbka na zimno niemożliwa
Obróbka skrawaniem możliwa, zależy od twardości
Spęczanie na zimno niemożliwe
Kucie swobodne i matrycowe możliwe

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,8
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,71
Magnetyzowalność dostępna
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 16
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 500

 

Analiza chemiczna
17-4 PH C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. do do do do do 15 do 3
max. 0,07 0,7 1,0 0,04 0,03 17,5 0,6 5

 

17-4 PH Al Cu N Nb Ti Pozostałe
min. 3,0 5xC
max. 5,0 0,45
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone rozpuszczająco, po procesie starzenia.

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl