1.6526 (20NiCrMoS2-2) karta charakterystyki

1.6526 (20NiCrMoS2-2) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI 8620, BS 805M20, 806M20, AFNOR 20NCD2, 22NCD2

Obszary zastosowania

Stal do nawęglania 1.6526 nadaje się na części do maszyn, które są utwardzane dyfuzyjnie. Przy tym kładzie się nacisk – tak jak w przypadku innych stali do nawęglania (np.: 1.6587) – na twardą powierzchnię i ciągliwy środek, co umożliwia osiągnięcie dobrej odporności na zużycie.

Gatunki 1.6526 i 1.6523 są z punktu widzenia właściwości technicznych identyczne, a różnią się jedynie zawartością siarki, która umożliwia obróbkę skrawaniem.

Obszary wykorzystania:
W dużej mierze gatunek ten wykorzystywany jest przez obszary przemysłowe na części konstrukcyjne narażone na lekkie lub średnie obciążenia, które wymagają wysokiej odporności na zużycie powierzchniowe przy zachowaniu dobrej odporności w środku i udarności.

Zastosowanie:
Ze stali 1.6526 produkuje się najczęściej wały krzywkowe, zębatki i kołki prowadzące. Ponadto wykorzystuje się go do produkcji tulei i łożysk.

1.6526 karta charakterystyki gatunku

Właściwości
spawalność dobrze spawalny
skrawalność dobra
wiązkość bardzo dobra
odporność na korozję niska
odporność na zużycie dobra (w stanie utwardzonym)

 

Obróbka plastyczna na gorąco: np. kucie, powinno być przeprowadzone w temp. 1100°C – 850°C. Później następuje schłodzenie na powietrzu.

Obróbka cieplna

Wyżarzanie normalizujące: może być przeprowadzane w temperaturze ok. 910°C. Później następuje schłodzenie na powietrzu. Proces ten sprawia, że stal uzyskuje lepsze właściwości obróbcze. Wyżarzanie normalizujące może być także przeprowadzone przed utwardzaniem dyfuzyjnym.

Wyżarzanie zmiękczające: Gatunek 1.6526 jest wyżarzany zmiękczająco w temp. 650°C – 700°C. Potem następuje powolne schłodzenie w piecu.
Ulepszanie cieplne: następuje w temp. 840°C – 870°C. W zależności od przekroju stal schładza się w oleju lub na powietrzu.

Odpuszczanie: Aby poprawić wiązkość przy minimalnym wpływie na twardość, do odpuszczania konieczne są temperatury 200°C – 700°C.

Obróbka:

azotowanie jest możliwe
obróbka skrawaniem jest możliwa
hartowanie płomieniowe jest niemożliwe
hartowanie indukcyjne jest niemożliwe

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,75
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm²)/m 0,12
Modul sprężystości podłużnej (10³ MPa) 210
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K)   46
Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 430

 

Właściwości mechaniczne:

wyżarzony zmiękczony: Twardość wg. Brinell-a: < 280 HB

Analiza chemiczna
1.6526
20NiCrMoS2-2
C Si Mn P S Cr Mo Ni
min. 0,17 0,65 0,2 0,35 0,15 0,40
max. 0,23 0,30 0,95 0,025 0,035 2,20 0,25 0,70
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone zmiękczone

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie. Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu. Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl