1.7218 (25CrMo4) 25HM karta charakterystyki

1.7218 (25CrMo4) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI 4130, SS7218, AFNOR 25 CD4, BS970 708A25 / 708M25, 25HM

Obszary zastosowania

Materiał 1.7218 to stal do ulepszania cieplnego ze stopu chromowo-molibdenowego o dobrych właściwościach spawalniczych. Ze względu na swój skład chemiczny nadaje się do odpuszczania, a dzięki dobrej wytrzymałości jest odporna na rozciąganie. W związku z tym używa się jej do produkcji elementów, dla których powyższe cechy są istotne.

Stal 1.7218 jest klasyfikowana także jako AISI 4130.

Zastosowanie:
1.7218 jest bardzo uniwersalnym materiałem do produkcji różnych komponentów, m.in. : w przemyśle motoryzacyjnym i budownictwie lotniczym, do części wymagających wysokiej wytrzymałości, jak: części turbin, osie i zwrotnice.

Właściwości
Spawalność dobra
Skrawalność średnia 5 (1=zła – 10=dobra)
Odporność na korozję niska

 

1. Ulepszony cieplnie
2. Wyżarzony zmiękczająco

Obróbka cieplna:
Materiał jest kształtowany termicznie w temp. 1100°C – 850°C, a następnie powoli schładzany.

Wyżarzanie normalizowane:
normalizacja odbywa się w temperaturach między 860°C – 900°C, następnie materiał chłodzony jest powietrzem.

Wyżarzanie zmiękczające:
Wyżarzanie zmiękczające gatunku 1.7218 odbywa się w temperaturze 680°C – 720°C z późniejszym powolnym chłodzeniem.

Hartowanie:
ze względu na swój skład chemiczny 25CrMo4 nadaje się do utwardzania. Można je przeprowadzić w temperaturach 840°C – 870°C, a następnie hartować w wodzie. Ponadto możliwe jest utwardzanie w temperaturze 850°C – 880°C, a następnie hartowanie w oleju lub wodnym roztworze polimeru.

Odpuszczanie:
przy czasie utrzymywania wynoszącym co najmniej jedną godzinę odpuszczanie może odbywać się w temperaturach od 540°C do 680°C. Następnie materiał chłodzony jest powietrzem.

Obróbka

Formowanie na zimno możliwe
Obróbka skrawaniem możliwa
Kucie swobodne i matrycowe możliwe


Spawanie:
1.7218 można kuć wszystkimi dostępnymi metodami.

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,75
moduł Young’a (103 MPa) 210
Opór elektryczny w 20°C w (Ω mm2)/m 0,19
Przewodność cieplna w 20°C w W/(m K) 49
Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 435
Analiza chemiczna
1.7218
25CrMo4
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 0,22 0,6 0,9 0,15
max. 0,29 0,4 0,9 0,035 0,04 1,2 0,30
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone lub ulepszone cieplnie

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl