1.6587 (18CrNiMo7-6) 17HNM karta charakterystyki

1.6587 (18CrNiMo7-6) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI 4820

Obszary zastosowania

17HNM stosuje się na części kontrukcyjne, które narażone są na najwyższe obciążenia np. elementy przekładni lub zębatki.

Właściwości

wstępnie ulepszony cieplnie

Spawalność:   ciężko spawalny

Skrawalność:  4 (1 = zła – 10 = dobra)

Analiza chemiczna
1.6587
18CrNiMo7-6
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 0,15 0,50 1,50 0,25 1,40
max. 0,21 0,40 0,90 0,035 0,04 1,80 0,35 1,70
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania  zmiękczającego lub podobnych działań

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl