1.5752 (15NiCr13/14NiCr14) 12HN3A - wyżarzony zmiękczająco

1.5752 (15NiCr13/14NiCr14) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Karta charakterystyki produktu

Międzynarodowe oznaczenia

AISI 3310

Obszary zastosowania

Gatunek 1.5752 stosuje się przede wszystkim do produkcji elementów pracujących pod wysokim obciążeniem w budowie narzędzi i maszyn, w produkcji samolotów oraz części kontrukcyjnych w przemyśle samochodowym oraz w budowie przekładni.

Właściwości

wyżarzony zmiękczająco

Spawalność:  Tak

Skrawalność: 5 (1 = zła – 10 = dobra)

Polerowalność:  Tak

Analiza chemiczna
1.5752
15NiCr13
14NiCr14
C Si Mn P S Cr Mo Ni V
min. 0,14 0,4 0,6 3,0
max. 0,20 0,4 0,7 0,035 0,04 0,9 3,5
Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone zmiękczająco

Stalowy blok
Zalety formatek ciętych piłą

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na ten lub inne gatunki. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 17 783 57 29
Tel.: +48 17 783 57 33
Fax: +48 17 858 63 52

e-mail: info@stalespecjalne.com.pl