ESR - Proces przetopu elektrożużlowego

Na czym polega proces ESR?

Proces przetopu elektrożużlowego polega na zatopieniu materiału wyjściowego w kąpieli żużlowej w kokili, przez co wytwarza się opór w istniejącym obwodzie elektrycznym. Powstające ciepło roztapia materiał. Wtrącenia niemetaliczne oraz siarka pozostają w żużlu, a następnie ulegają wytrąceniu. Tym samym stal uzyskuje wysoką czystość, homogeniczną strukturę oraz lepsze właściwości.