Zarządzanie jakością

Stahlhandel Gröditz GmbH

Certyfikacja DIN EN ISO 9001 – jakość na najwyższym poziomie

W celu zapewnienia naszym klientom jakości na niezmiennie wysokim poziomie, od 1998 regularnie zlecamy kontrolę firmie Lloyd‘s Register Quality Assurance. W trakcie dwudniowego audytu poddajemy badaniu i ocenie różne wewnętrzne procesy i działania.

Obszerny system zarządzania jakością w handlu stalą zawiera różne zasady, według których konsekwentnie postępujemy.

1. Jesteśmy zawsze zorientowani na klienta

Dzięki rocznej ocenie poziomu satysfakcji klientów, nasza firma jest stale informowana o interesach klientów i może je również uwzględnić podczas świadczenia usług. Przy tym stale dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb klientów i rozszerzamy naszą ofertę produktów i usług – zawsze koncentrujemy się na jakości.

2. Kontrolujemy naszych dostawców i prowadzimy relacje biznesowe na jednakowych zasadach

Poprzez umowy jakościowe i audyty nasi dostawcy są bezpośrednio włączeni w nasz system zarządzania jakością. Nieustannie kontrolujemy produkty i oceniamy naszych partnerów.

3. Dążymy do ciągłej poprawy

Nasz system zarządzania podlega ciągłym procesom doskonalenia. (Poprzez konkretne działania w porę rozpoznajemy i realizujemy potencjał rozwojowy)

4. Poprzez ciągłe dokształcanie wspieramy własną odpowiedzialność pracowników

Aby w każdej chwili sprostać wymaganiom klientów, regularnie określamy wewnętrzne potrzeby szkoleniowe i wspieramy nasz zespół poprzez ciągłe dokształcanie.

Certyfikat zarządzania jakością
Certyfikat zarządzania jakością

ISO 9001:2015

Podczas procesów produkcyjnych zawsze zwracamy uwagę na wysokie bezpieczeństwo pracy oraz ciągłą minimalizację skutków dla gleby i wody, spowodowanych procesem produkcji. Przy tym sprawdzamy i optymalizujemy każdy przebieg prac.

Aby osiągnąć określone cele wszyscy pracownicy są informowani przez naszych przedstawicieli o systemie zarządzania jakością oraz integrowani w procesy zapewnienia długotrwałego systemu.

Jasno określone obowiązki, przejrzyste procesy i ustalone zasady stanowią część całościowego zarządzania i znacząco przyczyniają się do poprawy ogólnego wyniku firmy – to określa certyfikat DIN EN ISO 9001.