STAL PROSZKOWA W POSTACI FORMATEK DOSTĘPNA NA MAGAZYNIE

Data publikacji: 27.08.2020

STAL PROSZKOWA W POSTACI FORMATEK DOSTĘPNA NA MAGAZYNIE

STAL PROSZKOWA W POSTACI FORMATEK CIĘTYCH PIŁĄ JUŻ DOSTĘPNA NA MAGAZYNIE

NOWA i o najwyższej czystości: stopowa stal narzędziowa DPM450 (SPM20CV)

Jako rozszerzenie naszego asortymentu o metale proszkowe, do naszego programu magazynowego dołączyła stal kuta DPM450 (SPM20CV) z obszaru „stopowej stali narzędziowej”.

Oferujemy certyfikowany materiał SPM20CV o najwyższych wymaganiach czystości zgodnie z ASTM E45-metoda A, produkowany analogicznie jak formatki cięte piłą na wymiar. Materiał produkowany jest analogicznie zgodnie z rosyjską normą GOST dla materiału CH20WMF4-MP (X20BMФ4-MП). Stal o zawartości węgla ok. 1,90% jest dostarczana w stanie wyżarzonym zmiękczonym, aby umożliwić obróbkę mechaniczną i może być utwardzona bez problemu do ponad 60 HRC.

Nasz materiał magazynowy, po wyżarzaniu zmiękczającym z max. 300HBW został częściowo ulepszony cieplnie do 64 HRC, co zostało odnotowane w certyfikacie. Granice analizy chemicznej zostały precyzyjnie dostosowane, zwłaszcza w przypadku pierwiastków takich jak tlen (maks. 0,020%), argon (≤ 0,05 ppm odpowiada 0,000005%); tytan (maksymalnie 0,03%), a także miedź, kobalt.

Badanie ultradźwiękowe wg. EN10228-3 odpowiada klasie jakości 4.