Właściwe stemplowanie materiałów

Właściwe stemplowanie materiałów

TÜV SÜD Industrie Service GmbH ( jednostka notyfikowana 0036 ) wydała zgodę podczas pierwszej inspekcji w dniu 7 kwietnia 2014 r. oraz w  kolejnych inspekcjach w dniach 9 listopada 2015 r., a także 7 grudnia 2017 r., na ponowne stemplowanie materiałów przez Stahlhandel Gröditz GmbH.

Warunki uzyskania zgody, takie jak:

  • właściwa organizacja firmy
  • przejrzyste magazynowanie wyrobów
  • kompetentni pracownicy zakładu
  • ustalone znakowanie
  • zakładowe zapisywanie stemplowanych detali
  • zapewnienie półrocznej niezgłoszonej inspekcji przez TÜV SÜD

zostały tym samym spełnione i zagwarantowane przez Stahlhandel Gröditz GmbH.

Ponadto materiały ze świadectwem odbioru 3.2 (3.1.A lub 3.1.C) zgodnie z EN10204 dla małych części mogą być ponownie stemplowane zgodnie z postanowieniami przepisów technicznych.

W przypadku produktów ponownie stemplowanych Stahlhandel Gröditz GmbH wydaje certyfikat ponownego stemplowania.